– Please find an English version of this message below –

Przed kilku laty założyłem blog poświęcony głównie temu, co mnie najbardziej pasjonuje – historii.

Wykorzystałem przy tym sporo ilustracji, które w większości sam wykonałem.

W trakcie tych prac zrodził się pomysł, by z zebranych materiałów stworzyć nowe projekty fotograficzne. Wyróżniam w nich trzy zakresy tematyczne. Jest to przestrzeń i historia, street art oraz krajobraz. Na tym blogu będę zamieszczać efekty moich poszukiwań. W 2017 roku opublikowałem fotoksiążkę o Rzymie w trzech odsłonach, o jednej z dzielnic Wrocławia, Nadodrzu oraz o podświdnickiej Krzyżowej, natomiast w 2018 roku o Bystrzycy Kłodzkiej, Berlinie i Warszawie. Nadal będę zamieszczać omówienia ciekawych publikacji, tak poświęconych fotografom, jak i analizie tego medium. Być może co jakiś czas podzielę się także moimi doświadczeniami w wykorzystaniu któregoś z programów do cyfrowej ciemni.

Fotografia jest dla mnie wspaniałym sposobem spędzania czasu wolnego, próbą połączenia mojej pasji jako historyka z entuzjazmem dla nowych mediów. Teksty na blogu będę zamieszczać raz w tygodniu. Jeśli ktoś będzie zainteresowany moimi zdjęciami, proszę o kontakt.

Zdjęcia opublikowane na tym blogu są moją własnością, jakiekolwiek wykorzystanie wymaga mojej wcześniejszej zgody.

A few years ago, I started a blog devoted mainly to what fascinates me the most – history. In the process, I have used a lot of illustrations which in their majority I had taken myself.

During my work on the blog, an idea arose to create new photographic projects out of the collected materials. There are three thematic areas which I distinguish. These are: (1) space and history, (2) street art and (3) landscapes. On this blog, I will post the results of my research. In 2017 I published photo books: on Rome in three installments, on one of the districts of Wrocław—Nadodrze and a further one on the suburbs of Krzyżowa, and in 2018 on Bystrzyca Kłodzka, on Berlin and on Warsaw. I will continue to discuss insightful publications, both on photographers and on the analysis of this medium. Perhaps, from time to time I will also share my experience in using one of the digital darkroom programs.

Photography is a great way for me to spend my free time, an attempt to combine my passion as a historian with enthusiasm for the new media. I will post texts on my blog once a week. If you are interested in my pictures, please contact me.

Photos published on this blog are my property, any use of which requires my prior consent.