Historia w przestrzeni miejskiej

Jan Karski (Waszyngton)