Las Piwoński, 1904. Zbiory Narodowego Muzeum Sztuki im. M. K. Ciurlionisa w Kownie

Wojtkuszki

Translate »